Kansion luominen Kotoprohon toisesta sovelluksesta

Voit luoda kansioita Kotoprohon toisesta sovelluksesta käyttämällä Linkki-integraatiota.

Linkki-integraatiolla voi helposti lisätä toiseen sovellukseen ominaisuuden, jolla toisen sovelluksen resurssille voi luoda sitä vastaavan kansion Kotoprohon, ja mahdollistaa siirtymisen suoraan toisesta sovelluksesta jokaista resurssia vastaavaan kansioon Kotoprossa.

Linkki-integraatio toimii yksilöllisen url-osoitteen avulla, jonka avulla voidaan määritellä kansio johon uudet kansiot luodaan, luotavan kansion tyyppi, kansion nimi, sekä kansion lisätietokenttien arvot. Voit myös määritellä palautusosoitteen, jonka avulla saat talteen luodun kansion osoitteen.

Kuinka luot URL-osoitteen linkille

  1. Avaa Kotopron kansio johon haluat luoda linkin kautta uusia kansioita
  2. Valitse ”Lisää uusi” - ”Kansio”
  3. Valitse luotavan superkansion tyyppi
  4. Valitse ”Linkki…”
  5. Kopioi avautuvasta ikkunasta URL-osoite ja integroi se ulkopuoliseen järjestelmään alempana annettujen ohjeiden mukaan

URL-osoitteen muoto

URL-osoitteen perusmuoto jolla määritetään kohdekansio sekä luotavan superkansion tyyppi.

https://app.kotopro.com/folders/{folderId}/folders/new/?s={superfolderId}

Tuo tietokentät osoitteeseen lisätyillä parametreilla, esim.:

&Projektinumero={Projektinumero}&Asiakkaan nimi={Asiakkaan nimi} (valinnainen)

Tuo kansion nimi parametrilla folderName jos mitään tietokenttää ei ole määritelty otsikkokentäksi:

&folderName={folderName} (valinnainen)

Voit antaa myös callbackUrl-parametrin, joka on osoite johon selaimen sivu uudelleenohjataan kansion luonnin jälkeen, jolloin toinen sovellus voi tallentaa luodun kansion URL-osoitteen. Luodun kansion osoite palautetaan folderUrl-parametrilla. Lisää callbackUrl URL-enkoodatussa muodossa.

&callbackUrl={callbackUrl} (valinnainen)

esim.:

&callbackUrl=https://www.example.com/projects/345/addKotoproFolderLink

jolloin Kotopro uudelleenohjaa sivun kansion luonnin jälkeen osoitteeseen

https://www.example.com/projects/345/addKotoproLink?folderUrl=https://www.kotopro.com/folders/{newFolderId}

Integrointiohje toiseen sovellukseen

Lisää luomasi yksilöllinen URL-osoite sovellukseesi linkkinä, niin että siitä klikkaamalla sovelluksen käyttäjälle avautuu Kotopron kansionluontinäkymä esitäytetyillä tiedoilla. Lisää linkki jokaiseen yksilölliseen resurssiin, jotta voit luoda jokaiselle resurssille sitä vastaavan kansion Kotoprohon. Aseta lähetettävät parametrit niin että ne vastaavat kyseisen resurssin tietoja.

Jos haluat tallentaa Kotoprohon luodun kansion osoitteen järjestelmääsi, toteuta callbackUrl niin, että avautuva sivu lukee folderUrl-parametrin ja tallentaa sen järjestelmään. Käytä sellaista callbackUrl-osoitetta jolla voit kohdistaa tallennettavan kansion oikeaan resurssiin järjestelmässäsi.

Huom. jotta Linkki-integraatio toimisi, tulee kansion luovalla käyttäjällä olla muokkausoikeus Kotopron kansioon sekä käyttöoikeus lisättävään superkansioon.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä